Attesten vergoeding sportkampen

Attesten voor terugbetaling via uw ziekenfonds of fiscaal attest kunnen worden ondertekend bij aanvang van het kamp op maandagochtend of tijdens de week van het desbetreffend kamp. U dient zelf de nodige documenten op voorhand af te printen en mee te brengen. Voor vlotte afhandeling, gelieve deze al zo goed als mogelijk in te vullen.

Het fiscale attest kan u hieronder (voor de start van het kamp) downloaden op de webshop. Let op fiscaal attest is enkel geldig voor kinderen tot 14 jaar. Attest terugbetaling kamp kan u opvragen bij uw ziekenfonds. Voor het in orde brengen van attesten nadat het kamp voorbij is, wordt een administratieve kost van 10 euro in rekening gebracht.
 

Download hieronder het fiscaal attest voor 2023